Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản

Bình chọn:
4.6 trên 74 phiếu
Cơ chế điều hòa sinh sản

Các hoocmôn ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh và sinh trứng, cơ chế ức chế ngược giúp điều hòa nồng độ hoocmôn sinh dục, hệ thần kinh và các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh và sinh trứng.

Xem chi tiết

Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh tinh (hình 46. 1) và trả lời các câu hỏi sau

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 179 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 42.6) và trả lời các câu hỏi sau

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 180 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Bài 1 trang 181 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 trang 181 SGK Sinh học 11. Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêrôn hoặc prôgesterôn ơstrôgen ) dư có thể tránh được mang thai, tại sao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 181 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 181 SGK Sinh học 11. Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testostêrôn có ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh hay không, tại sao?

Xem lời giải

Bài 3 trang 181 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 181 SGK Sinh học 11. Quá trình sản xuất hoocmôn FSH, LH, ơstrôgen và prôgestêrôn bị rối loạn có ảnh hưởng đến quá trình sinh trứng hay không, tại sao?

Xem lời giải