Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật - Sinh học 11

Bình chọn:
4 trên 60 phiếu
 Quan sát hình 41.1 và: Cho ví dụ về một số thực vật có hình thức sinh sản bào tử. Nêu con đường phát tán của bào tử. Quan sát hình 41.1 và: Cho ví dụ về một số thực vật có hình thức sinh sản bào tử. Nêu con đường phát tán của bào tử.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 160 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Quan sát hình 41.2 và nêu các hình thức sinh sản sinh dưỡng của thực vật. Quan sát hình 41.2 và nêu các hình thức sinh sản sinh dưỡng của thực vật.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 160 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Quan sát hình 43 và trả lời các câu hỏi sau: Nêu các phương pháp nhân giống vô tính (nhân giống sinh dưỡng) có và không có ở trên hình 43. Vì sao phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép? Quan sát hình 43 và trả lời các câu hỏi sau: Nêu các phương pháp nhân giống vô tính (nhân giống sinh dưỡng) có và không có ở trên hình 43. Vì sao phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 161 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Nêu những ưu điểm của chiết và giâm cành so với cây trồng mọc từ hạt. Nêu những ưu điểm của chiết và giâm cành so với cây trồng mọc từ hạt.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 161 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Trình bày vai trò của hình thức sinh sản sinh dưỡng đối với ngành nông nghiệp. Cho ví dụ minh hoạ. Trình bày vai trò của hình thức sinh sản sinh dưỡng đối với ngành nông nghiệp. Cho ví dụ minh hoạ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 161 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 162 SGK Sinh học 11 Bài 1 trang 162 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 trang 162 SGK Sinh học 11. Sinh sản là gì?

Xem chi tiết

 Bài 2 trang 162 SGK Sinh học 11  Bài 2 trang 162 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 162 SGK Sinh học 11. Sinh sản vô tính là gì?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 162 SGK Sinh học 11 Bài 3 trang 162 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 162 SGK Sinh học 11. Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 162 SGK Sinh học 11 Bài 4 trang 162 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 162 SGK Sinh học 11. Nêu những lợi ích của phương pháp nhân giống vô tính.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 162 SGK Sinh học 11 Bài 5 trang 162 SGK Sinh học 11

Giải bài 5 trang 162 SGK Sinh học 11. Ngoài tự nhiên, cây tre sinh sản bằng:...

Xem chi tiết

Bài 6 trang 162 SGK Sinh học 11 Bài 6 trang 162 SGK Sinh học 11

Giải bài 6 trang 162 SGK Sinh học 11. Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng cách ghép, mục đích quan trọng nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép...

Xem chi tiếtHỏi bài