Bài 15. Tiêu hóa ở động vật

Bình chọn:
4.4 trên 98 phiếu
Tiêu hóa ở động vật

Lý thuyết tiêu hóa ở động vật sinh học 11 ngắn gọn, đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Khái niệm tiêu hóa

Khái niệm tiêu hóa ở động vật

Xem chi tiết

Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa

Các giai đoạn tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa

Xem chi tiết

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025
Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa

Đại diện, các giai đoạn tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa

Xem chi tiết

Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa

Đại diện, các giai đoạn tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa

Xem chi tiết

Đánh dấu x vào ô □ cho câu trả lời đúng về khái niệm tiêu hóa

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 61 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Dưới đây là các giai đoạn của quá trình tiêu hóa thức ăn ở trùng giày

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 62 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Hãy mô tả quá trình tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa. Tại sao trong túi tiêu hóa, thức ăn sau khi được tiêu hóa ngoại bào lại tiếp tục tiêu hóa nội bào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 63 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Hãy kể tên các bộ phận của ống tiêu hóa của người. Điền vào bảng 15 quá trình tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa của người (trả lời bằng cách đánh dấu "x" vào các cột tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học).

- Hãy kể tên các bộ phận của ống tiêu hóa của người. - Điền vào bảng 15 quá trình tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa của người (trả lời bằng cách đánh dấu "x" vào các cột tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học).

Xem lời giải

Bài 1 trang 66 SGK Sinh 11, Tiết Tiêu hóa ở động vật

Giải bài 1 trang 66 SGK Sinh học 11. Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 66 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 66 SGK Sinh học 11. Ống tiêu hóa phân hóa thành những bộ phận khác nhau có tác dụng gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 66 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 66 SGK Sinh học 11. Tại sao lại nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 66 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 66 SGK Sinh học 11. Cho biết những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa?

Xem lời giải