Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Bình chọn:
4.5 trên 137 phiếu
Sinh trưởng ở thực vật

Khái niệm và cơ sở sinh trưởng ở thực vất, khái niệm và các loại mô phân sinh, các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của thực vật.

Xem chi tiết

Quan sát hình 34.2 và chỉ rõ vị trí và kết quả của quá trình sinh trưởng sơ cấp của thân, rồi cho biết sinh trưởng sơ cấp của cây là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 135 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Quan sát hình 34.3 và trả lời các câu hỏi.

Sinh trưởng thứ cấp là gì? Cây Một lá mầm hay cây Hai lá mầm có sinh trưởng thứ cấp và kết quả của kiểu sinh trưởng đó là gì? Các lớp tế bào ngoài cùng (bần) của vỏ cây thân gỗ được sinh ra từ đâu?

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5 Sinh 11 trang 138 Bài Sinh trưởng ở thực vật

Giải bài 1 trang 138 SGK Sinh học 11. Sinh trưởng ở thực vật là gì ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 138 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 138 SGK Sinh học 11. Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 138 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 138 SGK Sinh học 11. Sinh trưởng thứ cấp là gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 138 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 138 SGK Sinh học 11. Những nét hoa văn trên gỗ cây xuất xứ từ đâu?

Xem lời giải

Bài 5 trang 138 SGK Sinh học 11

Giải bài 5 trang 138 SGK Sinh học 11. Giải thích hiện tượng mọc vống của thực vật trong bóng tối.

Xem lời giải