Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật - Sinh học 11

Bình chọn:
4.4 trên 75 phiếu
Cho ví dụ về sinh trưởng ở động vật. Cho ví dụ về phát triển ở động vật. Cho ví dụ về sinh trưởng ở động vật. Cho ví dụ về phát triển ở động vật.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 147 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Cho biết sự khác nhau về sinh trưởng và phát triển qua biến thái và không qua biến thái. Cho biết sự khác nhau về sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn. Cho biết sự khác nhau về sinh trưởng và phát triển qua biến thái và không qua biến thái. Cho biết sự khác nhau về sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 150 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Bài 1 Sinh 11 trang 151 Bài Sinh trưởng và phát triển ở động vật Bài 1 Sinh 11 trang 151 Bài Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Giải bài 1 trang 151 SGK Sinh học 11. Phân biệt sinh trưởng và phát triển?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 151 SGK Sinh học 11 Bài 2 trang 151 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 151 SGK Sinh học 11. Cho biết tên vài loài động vật có sinh trưởng và phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn?

Xem chi tiết
 Bài 3 trang 151 SGK Sinh học 11 Bài 3 trang 151 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 151 SGK Sinh học 11. Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 151 SGK Sinh học 11 Bài 4 trang 151 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 151 SGK Sinh học 11. Sinh trưởng và phát triển của ếch (hình 37.5) thuộc kiểu biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn ? Tại sao?

Xem chi tiết


Gửi bài