Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật - Sinh học 11

Bình chọn:
4.4 trên 82 phiếu
Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Khái niệm sinh trưởng và phát triển của động vật, khái niệm biến thái, các kiểu phát triển ở động vật, phát triển không qua biến thái, phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

Xem chi tiết

Cho ví dụ về sinh trưởng ở động vật. Cho ví dụ về phát triển ở động vật.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 147 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Cho biết sự khác nhau về sinh trưởng và phát triển qua biến thái và không qua biến thái. Cho biết sự khác nhau về sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 150 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Bài 1 Sinh 11 trang 151 Bài Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Giải bài 1 trang 151 SGK Sinh học 11. Phân biệt sinh trưởng và phát triển?

Xem lời giải

Bài 2 trang 151 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 151 SGK Sinh học 11. Cho biết tên vài loài động vật có sinh trưởng và phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn?

Xem lời giải

Bài 3 trang 151 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 151 SGK Sinh học 11. Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng?

Xem lời giải

Bài 4 trang 151 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 151 SGK Sinh học 11. Sinh trưởng và phát triển của ếch (hình 37.5) thuộc kiểu biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn ? Tại sao?

Xem lời giải