Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây

Bình chọn:
4.2 trên 80 phiếu
Vận chuyển các chất trong cây

Lý thuyết vận chuyển các chất trong cây sinh học 11 ngắn gọn, chi tiết, hay nhất

Xem chi tiết

Dòng mạch gỗ

Cấu tạo mạch gỗ, thành phần và động lực đẩy của dòng mạch gỗ

Xem chi tiết

Dòng mạch rây

Cấu tạo mạch rây, thành phần, động lực đẩy của dòng mạch rây

Xem chi tiết

Qua những đêm ẩm ướt, vào buổi sáng thường có những giọt nước xuất hiện trên đầu tận cùng của lá (đặc biệt, thường thấy ở lá cây một lá mầm), hiện tượng đó gọi là sự ứ giọt (hình 2.4). Giải thích nguyên nhân của sự ứ giọt.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 11 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Bài 1 trang 14 SGK Sinh 11 tiết: Vận chuyển các chất trong cây

Giải bài 1 trang 14 SGK Sinh học 11. Chứng minh cấu tạo cấu mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá?

Xem lời giải

Bài 2 trang 14 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 14 SGK Sinh học 11 . Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục mét?

Xem lời giải

Bài 3 trang 14 SGK Sinh học 11

Nếu một ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ trong ống đó có thể tiếp tục đi lên được không, vì sao?

Xem lời giải

Bài 4 trang 14 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 14 SGK Sinh học 11 . Động lực nào đẩy dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác?

Xem lời giải