Bài 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

Bình chọn:
4.5 trên 100 phiếu
Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống

Lý thuyết Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống sinh học 11 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Cấu trúc của hệ thần kinh dạng ống

Đại diện, cấu tạo của hệ thần kinh dạng ống,

Xem chi tiết

Hoạt động của hệ thần kinh dạng ống

Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc phản xạ, so sánh phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện, chiều hướng tiến hóa của hệ thần kinh

Xem chi tiết

Nghiên cứu hình 27. 1 sau đó điền tên các bộ phận của hệ thần kinh ống vào các ô hình chữ nhật trên sơ đồ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 111 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Cho biết cung phản xạ trên gồm những bộ phận nào

Cho biết cung phản xạ trên gồm những bộ phận nào?

Xem lời giải

Giả sử bạn đang đi chơi, bất ngờ gặp một con chó dại ngay trước mặt.

Giả sử bạn đang đi chơi, bất ngờ gặp một con chó dại ngay trước mặt.

Xem lời giải

Bài 1 trang 113 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 trang 113 SGK Sinh học 11. Phân biệt cấu tạo hệ thần kinh ống với hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

Xem lời giải

Bài 2 trang 113 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 113 SGK Sinh học 11. Khi bị kích thích, phản ứng của động vật có hệ thần kinh ống có gì khác với động vật có hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?

Xem lời giải

Bài 3 trang 113 Sinh 11

Giải bài 3 trang 113 SGK Sinh học 11. Cho một số ví dụ về phản xạ có điều kiện ở động vật có hệ thần kinh hình ống.

Xem lời giải