Bài 16. Tiêu hóa ở động vật( tiếp)

Bình chọn:
4.3 trên 78 phiếu
Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thực vật

Đặc điểm cấu tạo và chức năng các bộ phận ống tiêu hóa ở thú ăn thực vật

Xem chi tiết

Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

Lý thuyết tiêu hóa ở động vật (tiếp theo) sinh học 11 ngắn gọn, đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt

Đặc điểm ống tiêu hóa của động vật ăn thịt

Xem chi tiết

Kể tên vài loại động vật ăn thịt, ăn thực vật và ăn tạp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 67 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Điền các đặc điểm (cấu tạo và chức năng) thích nghi với thức ăn của ống tiêu hóa vào các cột tương ứng ở bảng 16.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 69 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Bài 1 trang 70 SGK Sinh 11, Tiết Tiêu hóa ở động vật (tiếp)

Nêu sự khác nhau cơ bản về ống tiêu hóa quá trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và thực vật?

Xem lời giải

Bài 2 trang 70 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 70 SGK Sinh học 11. Tại sao thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất lớn?

Xem lời giải

Bài 3 trang 70 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 70 SGK Sinh học 11. Đánh đấu × vào ô trống cho ý trả lời đúng về tiêu hóa xenlulozơ

Xem lời giải