Bài 26 Cảm ứng ở động vật

Bình chọn:
4.2 trên 51 phiếu
Cảm ứng ở động vật

Khái niệm, đặc điểm cảm ứng ở động vật, cảm ứng ở động vật chưa có hệ thần kinh và đã có hệ thần kinh, so sánh cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch

Xem chi tiết

Một bạn lỡ chạm tay phải những chiếc gai nhọn và có phản ứng rụt tay lại. Hãy chỉ ra các tác nhân kích thích, bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin và bộ phận thực hiện phản ứng của hiện tượng trên.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 107 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Hãy cho biết con thủy tức sẽ phản ứng như thế nào khi ta dùng một chiếc kim nhọn châm vào nó. Phản ứng của thủy tức có phải là phản xạ không? Tại sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 108 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Tại sao hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có thể trả lời cục bộ (như co một chân) khi bị kích thích?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 109 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Đánh dấu x vào ô □ cho ý trả lời KHÔNG ĐÚNG về ưu điểm của hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 109 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Bài 1 trang 110 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 trang 110 SGK Sinh học 11. Cảm ứng là gì? Cho một vài ví dụ về cảm ứng.

Xem lời giải

Bài 1,2,3 trang 110 Sinh 11 bài Cảm ứng ở động vật

Giải bài 2 trang 110 SGK Sinh học 11. Khi kích thích một điểm trên cơ thể, động vật có hệ thần kinh dạng lưới phản ứng toàn thân và tiêu tốn nhiều năng lượng. Tại sao ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 110 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 110 SGK Sinh học 11. Kể tên bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích tổng hợp thông tin và bộ phận thực hiện của cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?

Xem lời giải