A - Cảm ứng ở thực vật

Bình chọn:
4.1 trên 50 phiếu
Quan sát hình 23.1 , nêu  nhận xét  về sự sinh trưởng của thân cây non ở các điều kiện chiếu sáng khác nhau. Quan sát hình 23.1 , nêu nhận xét về sự sinh trưởng của thân cây non ở các điều kiện chiếu sáng khác nhau.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 97 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

So sánh sự sinh trưởng của các cây trên hình 23.3 và trả lời các câu hỏi sau So sánh sự sinh trưởng của các cây trên hình 23.3 và trả lời các câu hỏi sau

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 98 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Hãy nêu vai trò của hướng sáng dương của thân, cành cây và cho ví dụ minh họa. Hãy nêu vai trò của hướng sáng dương của thân, cành cây và cho ví dụ minh họa.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 100 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Bài 1,2,3,4,5 trang 101 Sinh 11 Bài Hướng động Bài 1,2,3,4,5 trang 101 Sinh 11 Bài Hướng động

Giải bài 1 trang 101 SGK Sinh học 11. Cảm ứng thực vật là gì ?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 101 SGK Sinh học 11 Bài 2 trang 101 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 101 SGK Sinh học 11. Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí,... là hướng động kiểu gì?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 101 SGK Sinh học 11 Bài 3 trang 101 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 101 SGK Sinh học 11. Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 101 SGK Sinh học 11 Bài 4 trang 101 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 101 SGK Sinh học 11. Hãy kể những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật

Xem chi tiết

Bài 5 trang 101 SGK Sinh học 11 Bài 5 trang 101 SGK Sinh học 11

Giải bài 5 trang 101 SGK Sinh học 11. Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của:

Xem chi tiết

So sánh tìm sự khác biệt trong phản ứng hướng sáng của cây (hình 23.1 a) và vận động nở hoa (hình 24.1 ). So sánh tìm sự khác biệt trong phản ứng hướng sáng của cây (hình 23.1 a) và vận động nở hoa (hình 24.1 ).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 102 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Quan sát hình 24.2 và cho biết hiện tượng gì xảy ra khi va chạm vào cây trinh nữ. Quan sát hình 24.2 và cho biết hiện tượng gì xảy ra khi va chạm vào cây trinh nữ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 103 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Hãy nêu vai trò của ứng động đối với đời sống thực vật. Hãy nêu vai trò của ứng động đối với đời sống thực vật.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 104 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Bài 1,2,3,4,5 trang 104 Sinh 11 Bài Ứng động Bài 1,2,3,4,5 trang 104 Sinh 11 Bài Ứng động

Giải bài 1 trang 104 SGK Sinh học 11. Ứng động sinh trưởng là gì?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 104 SGK Sinh học 11 Bài 2 trang 104 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 104 SGK Sinh học 11. Cơ quan nào của hoa có ứng động sinh trưởng?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 104 SGK Sinh học 11 Bài 3 trang 104 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 104 SGK Sinh học 11. Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng nào?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 104 SGK Sinh học 11 Bài 4 trang 104 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 104 SGK Sinh học 11. Phân biệt ứng động không sinh trưởng và ứng động sinh trưởng.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 104 SGK Sinh học 11 Bài 5 trang 104 SGK Sinh học 11

Giải bài 5 trang 104 SGK Sinh học 11. Nêu vai trò của ứng động đối với đời sống của thực vật

Xem chi tiết

Báo cáo thực hành: Hướng động Báo cáo thực hành: Hướng động

Báo cáo thực hành

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài