Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật

Bình chọn:
4.1 trên 99 phiếu
Quan sát hình 38.1 và cho biết: Tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống. Các hoocmôn đó do các tuyến nội tiết nào tiết ra. Quan sát hình 38.1 và cho biết: Tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống. Các hoocmôn đó do các tuyến nội tiết nào tiết ra.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 152 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Hình 38.2 minh họa 3 loại người: người bình thường, người bé nhỏ và người khổng lồ. Hình 38.2 minh họa 3 loại người: người bình thường, người bé nhỏ và người khổng lồ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 153 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Nghiên cứu hình 38.3 về tác dụng sinh lí của ecđixơn và juvenin, giải thích nguyên nhân lột xác ở sâu bướm và nguyên nhân sâu bướm biến thành nhộng và bướm. Nghiên cứu hình 38.3 về tác dụng sinh lí của ecđixơn và juvenin, giải thích nguyên nhân lột xác ở sâu bướm và nguyên nhân sâu bướm biến thành nhộng và bướm.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 153 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Bài 1 Sinh 11 trang 154 Bài Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật Bài 1 Sinh 11 trang 154 Bài Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật

Giải bài 1 trang 154 SGK Sinh học 11. Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 154 SGK Sinh học 11 Bài 2 trang 154 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 154 SGK Sinh học 11. Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng

Xem chi tiết

Bài 3 trang 154 SGK Sinh học 11 Bài 3 trang 154 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 154 SGK Sinh học 11. Vào thời kì dậy thì của nam và nữ, hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh mẽ về thể chất và tâm sinh lí?

Xem chi tiếtHỏi bài