Bài 12. Hô hấp ở thực vật

Bình chọn:
4.5 trên 94 phiếu
Khái quát về hô hấp ở thực vật

Khái niệm, phương trình tổng quát của hô hấp, vai trò của hô hấp ở thực vật

Xem chi tiết

Các con đường hô hấp ở thực vật

Diễn biến, các phản ứng phân giải kị khí, phân giải hiếu khí

Xem chi tiết

Hô hấp sáng và quan hệ giữa hô hấp với quang hợp và môi trường

Khái niệm hô hấp sang, quan hệ giữa hô hấp và quang hợp, các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp ở thực vật

Xem chi tiết

Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp

Lý thuyết hô hấp ở thực vật Sinh học 11 ngắn gọn, đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Quan sát hình 12.1 và trả lời các câu hỏi sau: Vì sao nước vôi trong ống nghiệm bên phải hình chứa hạt nảy mầm (hình 12.1 A) bị vẩn đục khi bơm hút hoạt động?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 51 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Dựa vào hình 12.2, hãy cho biết có bao nhiêu phân tử ATP và phân tử axit piruvic được hình thành từ 1 phân tử glucozơ bị phân giải trong đường phân?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 52 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Dựa vào kiến thức Sinh học 10, hãy mô tả cấu tạo của ti thể là bào quan hô hấp hiếu khí.

Dựa vào kiến thức Sinh học 10, hãy mô tả cấu tạo của ti thể là bào quan hô hấp hiếu khí.

Xem lời giải

Dựa vào sơ đồ trên hình 12.2, hãy so sánh hiệu quả năng lượng của quá trình hô hấp hiếu khí và lên men.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 52 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Dựa vào kiến thức về quang hợp và hô hấp, hãy chứng minh quang hợp là tiền đề cho hô hấp và ngược lại?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 53 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Dựa vào kiến thức về hô hấp đã học ở phần trên hãy nêu vai trò của ôxi đối với hô hấp của cây.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 54 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Dựa vào kiến thức về hô hấp, mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường, hãy nêu một số hiện pháp bảo quản nông phẩm.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 54 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Câu 1 trang 55 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 trang 55 SGK Sinh học 11. Hô hấp ở cây xanh là gì?

Xem lời giải

Câu 2 trang 55 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 55 SGK Sinh học 11. Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?

Xem lời giải

Câu 3 trang 55 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 55 SGK Sinh học 11. Trong những trường hợp nào thì diễn ra hô hấp kị khí ở cơ thể thực vật? Cho ví dụ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 55 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 55 SGK Sinh học 11. Hãy khái quát những ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp của cây xanh?

Xem lời giải