Bài 12. Hô hấp ở thực vật

Bình chọn:
4.5 trên 87 phiếu
Quan sát hình 12.1 và trả lời các câu hỏi sau: Vì sao nước vôi trong ống nghiệm bên phải hình chứa hạt nảy mầm (hình 12.1 A) bị vẩn đục khi bơm hút hoạt động? Quan sát hình 12.1 và trả lời các câu hỏi sau: Vì sao nước vôi trong ống nghiệm bên phải hình chứa hạt nảy mầm (hình 12.1 A) bị vẩn đục khi bơm hút hoạt động?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 51 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Dựa vào hình 12.2, hãy cho biết có bao nhiêu phân tử ATP và phân tử axit piruvic được hình thành từ 1 phân tử glucozơ bị phân giải trong đường phân? Dựa vào hình 12.2, hãy cho biết có bao nhiêu phân tử ATP và phân tử axit piruvic được hình thành từ 1 phân tử glucozơ bị phân giải trong đường phân?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 52 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức Sinh học 10, hãy mô tả cấu tạo của ti thể là bào quan hô hấp hiếu khí. Dựa vào kiến thức Sinh học 10, hãy mô tả cấu tạo của ti thể là bào quan hô hấp hiếu khí.

Dựa vào kiến thức Sinh học 10, hãy mô tả cấu tạo của ti thể là bào quan hô hấp hiếu khí.

Xem chi tiết

Dựa vào sơ đồ trên hình 12.2, hãy so sánh hiệu quả năng lượng của quá trình hô hấp hiếu khí và lên men. Dựa vào sơ đồ trên hình 12.2, hãy so sánh hiệu quả năng lượng của quá trình hô hấp hiếu khí và lên men.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 52 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức về quang hợp và hô hấp, hãy chứng minh quang hợp là tiền đề cho hô hấp và ngược lại? Dựa vào kiến thức về quang hợp và hô hấp, hãy chứng minh quang hợp là tiền đề cho hô hấp và ngược lại?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 53 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức về hô hấp đã học ở phần trên hãy nêu vai trò của ôxi đối với hô hấp của cây. Dựa vào kiến thức về hô hấp đã học ở phần trên hãy nêu vai trò của ôxi đối với hô hấp của cây.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 54 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức về hô hấp, mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường, hãy nêu một số hiện pháp bảo quản nông phẩm. Dựa vào kiến thức về hô hấp, mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường, hãy nêu một số hiện pháp bảo quản nông phẩm.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 54 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Câu 1 trang 55 SGK Sinh học 11 Câu 1 trang 55 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 trang 55 SGK Sinh học 11. Hô hấp ở cây xanh là gì?

Xem chi tiết

Câu 2 trang 55 SGK Sinh học 11 Câu 2 trang 55 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 55 SGK Sinh học 11. Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?

Xem chi tiết

Câu 3 trang 55 SGK Sinh học 11 Câu 3 trang 55 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 55 SGK Sinh học 11. Trong những trường hợp nào thì diễn ra hô hấp kị khí ở cơ thể thực vật? Cho ví dụ?

Xem chi tiết

Câu 4 trang 55 SGK Sinh học 11 Câu 4 trang 55 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 55 SGK Sinh học 11. Hãy khái quát những ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp của cây xanh?

Xem chi tiếtHỏi bài