Bài 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật(tiếp)

Bình chọn:
4.6 trên 125 phiếu
Dinh dưỡng Nito ở thực vật (tiếp)

Lý thuyết dinh dưỡng Nito ở thực vật (tiếp) sinh học 11 ngắn gọn đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Quá trình chuyển hóa và cố định nitơ trong đất

Nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho cây, quá trình chuyển hóa và cố định nitơ trong đất

Xem chi tiết

Phân bón với năng suất cây trồng và môi trường

Bón phân hợp lí giúp tăng năng suất cây trồng, các phương pháp bón phân, phân bón và môi trường.

Xem chi tiết

Hãy chỉ ra trên sơ đồ (hình 6.1) con đường chuyển hóa nitơ hữu cơ (trong xác sinh vật) trong đất thành dạng nitơ khoáng (NH4+ và NO3-)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 28 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Hãy chỉ ra trên hình 6.1 con đường cố định nitơ phân tử xảy ra ở trong đất và sản phẩm của quá trình đó.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 29 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Bài 1 trang 31 Sinh 11 Tiết Dinh dưỡng nitơ ở thực vật( tiếp theo)

Nêu các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được?

Xem lời giải

Bài 2 trang 31 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 31 SGK Sinh học 11. Trình bày vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học đối với sự dinh dưỡng nitơ của thực vật.

Xem lời giải

Bài 3 trang 31 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 31 SGK Sinh học 11. Thế nào là bón phân hợp lí và biện pháp đó có tác dụng gì đối với năng suất cây trồng và bảo vệ môi trường?

Xem lời giải