B - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Bình chọn:
4.1 trên 69 phiếu
Tiêu hóa ở động vật

Lý thuyết tiêu hóa ở động vật sinh học 11 ngắn gọn, đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thực vật

Đặc điểm cấu tạo và chức năng các bộ phận ống tiêu hóa ở thú ăn thực vật

Xem chi tiết

Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

Lý thuyết tiêu hóa ở động vật (tiếp theo) sinh học 11 ngắn gọn, đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Khái niệm tiêu hóa

Khái niệm tiêu hóa ở động vật

Xem chi tiết

Hoạt động của hệ mạch

Cấu trúc của hệ mạch, huyết áp, vận tốc máu

Xem chi tiết

Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa

Các giai đoạn tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa

Xem chi tiết

Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa

Đại diện, các giai đoạn tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa

Xem chi tiết

Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa

Đại diện, các giai đoạn tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa

Xem chi tiết

Mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 94 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt

Đặc điểm ống tiêu hóa của động vật ăn thịt

Xem chi tiết

Tuần hoàn máu

Các kiểu hệ tuần hoàn: hệ tuần hoàn hở, hệ tuần hoàn kín, hệ tuần hoàn đơn, hệ tuần hoàn kép.

Xem chi tiết

Cân bằng nội môi

Khái niệm cân bằng nội môi, các thành phần tham gia điều hòa nội môi, sự điều hòa áp suất thẩm thấu.

Xem chi tiết

Hoạt động của tim

Khả năng co dãn của tim, tính tự động của tim, chu kì co dãn và nhịp tim.

Xem chi tiết

Hô hấp ở động vật

Trao đổi khí của động vật phụ thuộc chủ yếu vào bề mặt trao đổi khí của động vật phụ thuộc vào 4 đặc điểm của bề mặt trao đổi khí.

Xem chi tiết

Các hình thức hô hấp ở động vật

Lý thuyết Các hình thức hô hấp ở động vật sinh học 11

Xem chi tiết

Đánh dấu x vào ô □ cho câu trả lời đúng về khái niệm tiêu hóa

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 61 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Dưới đây là các giai đoạn của quá trình tiêu hóa thức ăn ở trùng giày

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 62 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Hãy mô tả quá trình tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa. Tại sao trong túi tiêu hóa, thức ăn sau khi được tiêu hóa ngoại bào lại tiếp tục tiêu hóa nội bào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 63 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Hãy kể tên các bộ phận của ống tiêu hóa của người. Điền vào bảng 15 quá trình tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa của người (trả lời bằng cách đánh dấu "x" vào các cột tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học).

- Hãy kể tên các bộ phận của ống tiêu hóa của người. - Điền vào bảng 15 quá trình tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa của người (trả lời bằng cách đánh dấu "x" vào các cột tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học).

Xem lời giải

Bài 1 trang 66 SGK Sinh 11, Tiết Tiêu hóa ở động vật

Giải bài 1 trang 66 SGK Sinh học 11. Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất