Câu hỏi ôn tập sinh

Bình chọn:
4.7 trên 96 phiếu
 • Dự thảo đề thi học kỳ I Sinh 11

  Dự thảo đề thi học kỳ I Sinh 11

  Câu 3: (2 điểm)Phân biệt hai con đường dẫn truyền nước, muối khoáng và các chất hữu cơ trong cây.Câu 4: (3 điểm)Nêu vai trò của quá trình quang hợp. Trình bày khái niệm về hai pha của quang hợp.Câu 5: (2 điểm)Sự thay đổi nồng độ 02 và CO2 trong môi trưỜng sẽ ảnh hưởng hô hấp ở thực vật như thế nào?

 • Dự thảo đề thi học kỳ II Sinh 11

  Dự thảo đề thi học kỳ II Sinh 11

  Câu 3: (2 điểm)Vận động hướng động ở thực vật là gì? cây các loại vận động hướng động nào? Auxin có vai trò gì trong hướng động của cây? Câu 4: (2 điểm).Tập tính bẩm sinh của động vật là gì? Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính thứ sinh

 • Câu hỏi ôn tập học kỳ 2 Sinh 11

  Câu hỏi ôn tập học kỳ 2 Sinh 11

  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HỌC KÌ II: Câu 1. ở động vật đơn bào thức ăn được, Câu 2. Ruột non của động vật ăn thực vật có đặc điểm:

 • Câu hỏi ôn tập học kỳ 1 - Sinh lớp 11

  Câu hỏi ôn tập học kỳ 1 - Sinh lớp 11

  Câu 1. Khi môi trường quá axit (chua) rễ cây trên cạn thích nghi bằng cách, Câu 2. Nước từ đât vào tế bào lông hút theo cơ chế