B - Sinh sản ở động vật

Bình chọn:
4.8 trên 100 phiếu
Dự thảo đề thi học kỳ I Sinh 11

Câu 3: (2 điểm)Phân biệt hai con đường dẫn truyền nước, muối khoáng và các chất hữu cơ trong cây.Câu 4: (3 điểm)Nêu vai trò của quá trình quang hợp. Trình bày khái niệm về hai pha của quang hợp.Câu 5: (2 điểm)Sự thay đổi nồng độ 02 và CO2 trong môi trưỜng sẽ ảnh hưởng hô hấp ở thực vật như thế nào?

Xem chi tiết

Dự thảo đề thi học kỳ II Sinh 11

Câu 3: (2 điểm)Vận động hướng động ở thực vật là gì? cây các loại vận động hướng động nào? Auxin có vai trò gì trong hướng động của cây? Câu 4: (2 điểm).Tập tính bẩm sinh của động vật là gì? Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính thứ sinh

Xem chi tiết

Câu hỏi ôn tập học kỳ 2 Sinh 11

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HỌC KÌ II: Câu 1. ở động vật đơn bào thức ăn được, Câu 2. Ruột non của động vật ăn thực vật có đặc điểm:

Xem lời giải

Câu hỏi ôn tập học kỳ 1.

Câu 1. Khi môi trường quá axit (chua) rễ cây trên cạn thích nghi bằng cách, Câu 2. Nước từ đât vào tế bào lông hút theo cơ chế

Xem lời giải

Cơ chế điều hòa sinh sản

Các hoocmôn ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh và sinh trứng, cơ chế ức chế ngược giúp điều hòa nồng độ hoocmôn sinh dục, hệ thần kinh và các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh và sinh trứng.

Xem chi tiết

Sinh sản vô tính ở động vật

Khái niệm và cơ sở tế bào học của sinh sản vô tính, ưu điểm, hạn chế của sinh sản vô tính, các hình thức sinh sản vô tính, ứng dụng của sinh sản vô tính.

Xem chi tiết

Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Các cách điều chỉnh số con và điều chỉnh giới tính con, khái niệm sinh đẻ có kế hoạch, lợi ích và các biện pháp thực hiện sinh đẻ có kế hoạch.

Xem chi tiết

Ôn tập chương II, III, IV

Cảm Ứng. Sinh trưởng và phát triển. Sinh sản

Xem lời giải

Sinh sản hữu tính ở động vật

Khái niệm, các giai đoạn của sinh sản hữu tính ở động vật, ưu điểm của mang thai và sinh con ở thú, chiều hướng tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở động vật.

Xem chi tiết

Cho ví dụ về một số động vật có sinh sản vô tính. Điền dấu × vào ô □ cho câu trả lời đúng nhất về khái niệm sinh sản vô tính ở động vật.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 171 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Cho biết những điểm giống nhau và khác nhau giữa hình thức sinh sản phân đôi, nảy chồi, phân mảnh và trinh sinh.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 173 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Bài 1 trang 174 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 trang 174 SGK Sinh học 11. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?

Xem lời giải

Bài 2 trang 174 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 174 SGK Sinh học 11. Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao?

Xem lời giải

Bài 3 trang 174 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 174 SGK Sinh học 11. Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể.

Xem lời giải

Cho ví dụ về vài loài động vật có sinh sản hữu tính. Điền dấu × vào ô □ cho câu trả lời đúng về khái niệm sinh sản hữu tính ở động vật.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 175 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Hình 45.1 là sơ đồ về sinh sản hữu tính. Điền tên các giai đoạn của sinh sản vào các ô hình chữ nhật trên sơ đồ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 175 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Hãy cho biết thụ tinh của ếch (hình 45.3), ở rắn (hình 45.4) là hình thức thụ tinh ngoài hay thụ tinh trong. Tại sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 177 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Cho ví dụ về loài động vật đẻ trứng và đẻ con. Cho biết ưu điểm của mang thai và sinh con ở thú so với đẻ trứng ở các động vật khác.

- Cho ví dụ về loài động vật đẻ trứng và đẻ con. - Cho biết ưu điểm của mang thai và sinh con ở thú so với đẻ trứng ở các động vật khác.

Xem lời giải

Bài 1 trang 178 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 trang 178 SGK Sinh học 11. Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính?

Xem lời giải

Bài 2 trang 178 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 178 SGK Sinh học 11. Cho ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh ngoài. Tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác