Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Bình chọn:
4.7 trên 124 phiếu
Xem hình 5.1 và rút ra nhận xét về vai trò của nitơ đổi với sự phát triển của cây. Xem hình 5.1 và rút ra nhận xét về vai trò của nitơ đổi với sự phát triển của cây.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 25 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Rễ cây hấp thụ nitơ ở dụng NH4 + (dạng khử) và NO3- (dạng ôxi hóa) từ đất, nhưng nitơ trong các hợp chất hữu cơ cấu thành cơ thể thực vật chỉ tồn tại ở dạng khử. Từ đó, hãy giả thiết phải có quá trình gì xảy ra trong cây. Rễ cây hấp thụ nitơ ở dụng NH4 + (dạng khử) và NO3- (dạng ôxi hóa) từ đất, nhưng nitơ trong các hợp chất hữu cơ cấu thành cơ thể thực vật chỉ tồn tại ở dạng khử. Từ đó, hãy giả thiết phải có quá trình gì xảy ra trong cây.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 26 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

NH4+ tích lũy lại nhiều trong mô sẽ gây độc cho tế bào, nhưng khi cây sinh trưởng mạnh thì lại thiếu hụt NH4 +. Vậy cơ thể thực vật giải quyết mâu thuẫn đó như thế nào ? NH4+ tích lũy lại nhiều trong mô sẽ gây độc cho tế bào, nhưng khi cây sinh trưởng mạnh thì lại thiếu hụt NH4 +. Vậy cơ thể thực vật giải quyết mâu thuẫn đó như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 26 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 27 Sinh 11 Tiết: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật Bài 1 trang 27 Sinh 11 Tiết: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Giải bài 1 trang 27 SGK Sinh học 11. Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 27 SGK Sinh học 11 Bài 2 trang 27 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 27 SGK Sinh học 11 . Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 27 SGK Sinh học 11 Bài 3 trang 27 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 27 SGK Sinh học 11. Thực vật đã có đặc điểm thích nghi như thế nào trong việc bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH4+ đầu độc?

Xem chi tiếtHỏi bài