Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Bình chọn:
3.9 trên 113 phiếu
Hình thái của rễ cây trên cạn thích nghi với chức năng hút nước

Hình thái của rễ cây trên cạn thích nghi với chức năng hướng tới nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng.

Xem chi tiết

Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng thụ động và chủ động, dòng nước và ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ theo 2 con đường: gian bào và tế bào chất

Xem chi tiết

Hãy nêu vai trò của nước đối với tế bào

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 6 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Quan sát hình 1.1 và 1.2 mô tả đặc điểm hình thái của hệ rễ cây trên cạn thích nghi với chức năng hấp thụ nước và ion khoáng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 6 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Hãy kể tên các tác nhân ngoại cảnh ảnh hưởng đến lông hút và qua đó giải thích sự ảnh hưởng của môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng ở rễ cây

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 9 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 sinh 11 Tiết: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Giải bài 1 trang 9 SGK Sinh học 11. Rễ thực vật trên cạn có đặc điểm hình thái gì thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 SGK Sinh học 11

Hãy phân biệt cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây?

Xem lời giải

Bài 3 trang 9 SGK Sinh học 11

Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?

Xem lời giải