Bai 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)

Bình chọn:
4.4 trên 78 phiếu
Tập tính của động vật( Tiếp)

Các hình thức học tập của động vật chủ yếu là quen nhờn, in vết, điều kiện hóa đáp ứng, điều kiện hóa hành động, học ngầm và học khôn; các dạng tập tính phổ biến ở động vật

Xem chi tiết

Đánh dấu × vào ô □ cho câu trả lời đúng của các câu hỏi dưới đây

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 129 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Cho các ví dụ (khác với ví dụ đã có trong bài) về tập tính kiếm của, tập tính bảo vệ lãnh thổ, tập tính sinh sản, tập tính di cư và tập tính xã hội ở các loài động vật khác nhau.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 131 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Cho một số ví dụ về ứng dụng những hiểu biết về tập tính vào đời sống và sản xuất (giải trí, săn bắn, bảo vệ mùa màng, chăn nuôi, an ninh quốc phòng,...)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 131 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Cho vài ví dụ về tập tính học được chỉ có ở người (không có ở động vật).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 131 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Câu 1 trang 132 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 trang 132 SGK Sinh học 11. Sưu tập một số tài liệu, tranh ảnh về tập tính của động vật.

Xem lời giải

Bài 2 trang 132 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 132 SGK Sinh học 11. Tập tính bảo vệ lãnh thổ của động vật có ý nghĩa gì đối với đời sống của chúng?

Xem lời giải

Bài 3 trang 132 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 132 SGK Sinh học 11. Tại sao chim và cá di cư? Khi di cư chúng định hướng bằng cách nào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 132 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 132 SGK Sinh học 11. Đặc tính nào là quan trọnq nhất để nhận biết con đầu đàn?

Xem lời giải