Bài 24 Ứng động

Bình chọn:
4.5 trên 124 phiếu
Ứng động

Khái niệm ứng động, các loại ứng động và vai trò của ứng động.

Xem chi tiết

So sánh tìm sự khác biệt trong phản ứng hướng sáng của cây (hình 23.1 a) và vận động nở hoa (hình 24.1 ).

So sánh tìm sự khác biệt trong phản ứng hướng sáng của cây (hình 23.1 a) và vận động nở hoa (hình 24.1 ).

Xem lời giải

Quan sát hình 24.2 và cho biết hiện tượng gì xảy ra khi va chạm vào cây trinh nữ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 103 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Hãy nêu vai trò của ứng động đối với đời sống thực vật.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 104 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5 trang 104 Sinh 11 Bài Ứng động

Giải bài 1 trang 104 SGK Sinh học 11. Ứng động sinh trưởng là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 104 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 104 SGK Sinh học 11. Cơ quan nào của hoa có ứng động sinh trưởng?

Xem lời giải

Bài 3 trang 104 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 104 SGK Sinh học 11. Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng nào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 104 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 104 SGK Sinh học 11. Phân biệt ứng động không sinh trưởng và ứng động sinh trưởng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 104 SGK Sinh học 11

Giải bài 5 trang 104 SGK Sinh học 11. Nêu vai trò của ứng động đối với đời sống của thực vật

Xem lời giải