Bài 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng

Bình chọn:
4.4 trên 123 phiếu
Vai trò của các nguyên tố khoáng

Lý thuyết vai trò của các nguyên tố khoáng sinh học 11 ngắn gọn, đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây

Khái niệm nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây, nhóm nguyên tố đại lượng và vi lượng

Xem chi tiết

Vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây

Vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng, bảng vai trò của một số nguyên tố.

Xem chi tiết

Nguồn cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng khoáng cho cây

Nguồn cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng khoáng cho cây: đất và phân bón

Xem chi tiết

Từ kết quả thí nghiệm được minh họa trên hình 4. 1 có thể rút ra nhận xét gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 21 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Dựa theo nội dung của bảng 4, hãy khái quát vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 21 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Dựa vào đồ thị trên hình 4.3 hãy rút ra nhận xét về liều lượng phân bón hợp lí để đảm bảo cho cây sinh trưởng tốt nhất mà không gây ô nhiễm môi trường.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 23 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Bài 1 trang 24 Sinh 11 Tiết: Vai trò của các nguyên tố khoáng

Vì sao cần phải bón phân với liều lượng hợp lí tùy thuộc vào đất, loại phân bón, giống và loại cây trồng ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 24 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 24 SGK Sinh học 11. Hãy liên hệ với thực tế, nêu một số biện pháp giúp cho quá trình chuyển hóa các chất khoáng ở trong đất...

Xem lời giải