Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật (tiếp theo)

Bình chọn:
4.3 trên 159 phiếu
Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật (tiếp)

Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật và người, các biện pháp nâng cao năng suất vật nuôi.

Xem chi tiết

Cho vài ví dụ về các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật và người.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 155 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Tại sao thức ăn có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật. Tại sao nhiệt độ xuống thấp (trời rét) lại có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật biến nhiệt và hằng nhiệt?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 155 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Hãy tìm một ví dụ về thực tiễn cải tạo giống di truyền tạo ra giống vật nuôi có tốc độ sính trưởng và phát triển nhanh, năng suất cao.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 156 SGK Sinh học 11.

Xem lời giải

Bài 1 Sinh 11 trang 157 Bài Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật (tiếp)

Giải bài 1 trang 157 SGK Sinh học 11. Nêu một số nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật?

Xem lời giải

Bài 2 trang 157 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 157 SGK Sinh học 11. Nêu một số nhân tố môi trưởng ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

Xem lời giải

Bài 3 trang 157 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 157 SGK Sinh học 11. Tại sao vào những ngày mùa đông cần cho gia súc non ăn nhiều hơn để chúng có thể sinh trưởng và phát triển bình thường ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 157 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 157 SGK Sinh học 11. Việc ấp trứng của hầu hết các loài chim có tác dụng gì?

Xem lời giải