Bình chọn:
4.1 trên 68 phiếu
Câu 3 trang 75 SGK Sinh học 11 Câu 3 trang 75 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 75 SGK Sinh học 11. Nếu bắt giun đất bỏ lên mặt đất khô ráo, giun sẽ nhanh bị chết. Tại sao?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 75 SGK Sinh học 11 Câu 4 trang 75 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 75 SGK Sinh học 11. Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở côn trùng, cá, lưỡng cư, bò sát chim và thú được thực hiện như thế nào?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 76 SGK Sinh học 11 Câu 5 trang 76 SGK Sinh học 11

Giải bài 5 trang 76 SGK Sinh học 11. Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây trao đổi khi hiệu quả nhất?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 76 SGK Sinh học 11 Bài 6 trang 76 SGK Sinh học 11

Giải bài 6 trang 76 SGK Sinh học 11. Tại sao bề mặt trao đổi khí của chim, thú phát triển hơn của lưỡng cư và bò sát?

Xem chi tiết
Hãy chỉ ra đường đi của máu (bắt đầu từ tim) trên sơ đồ hệ tuần hoàn hở (hình 18.1) và hệ tuần hoàn kín (hình 18.2). Cho biết những ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn mở. Cho biết vai trò của tim trong tuần hoàn máu.  Hãy chỉ ra đường đi của máu (bắt đầu từ tim) trên sơ đồ hệ tuần hoàn hở (hình 18.1) và hệ tuần hoàn kín (hình 18.2). Cho biết những ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn mở. Cho biết vai trò của tim trong tuần hoàn máu. 

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 78 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Hãy chỉ ra đường đi của máu trong hệ tuần hoàn đơn của cá (xuất phát từ tim) và giải thích vì sao hệ tuần hoàn của cá gọi là hệ tuần hoàn đơn (hình 18.3A). Hãy chỉ ra đường đi của máu trong hệ tuần hoàn đơn của cá (xuất phát từ tim) và giải thích vì sao hệ tuần hoàn của cá gọi là hệ tuần hoàn đơn (hình 18.3A).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 79 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 80 SGK Sinh học 11 Câu 1 trang 80 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 trang 80 SGK Sinh học 11. Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 80 SGK Sinh học 11 Câu 2 trang 80 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 80 SGK Sinh học 11. Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kín?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 80 SGK Sinh học 11 Câu 3 trang 80 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 80 SGK Sinh học 11. Đánh dấu x vào ô trống cho ý trả lời đúng về nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim.

Xem chi tiết
Nghiên cứu bảng 19.1 và trả lời các câu hỏi dưới đây Nghiên cứu bảng 19.1 và trả lời các câu hỏi dưới đây

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 82 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Tại sao tim đập nhanh và mạnh thì huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu thì huyết áp giảm?  Tại sao khi cơ thế mất máu thì huyết áp giảm? Tại sao tim đập nhanh và mạnh thì huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu thì huyết áp giảm? Tại sao khi cơ thế mất máu thì huyết áp giảm?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 83 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Nghiên cứu hình 19.3 và bảng 19.2, sau đó mô tả sự biến động của huyết áp trong hệ mạch và giải thích tại sao có sự biến động đó (dựa vào ma sát của dịch lỏng chảy trong ống) Nghiên cứu hình 19.3 và bảng 19.2, sau đó mô tả sự biến động của huyết áp trong hệ mạch và giải thích tại sao có sự biến động đó (dựa vào ma sát của dịch lỏng chảy trong ống)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 84 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Quan sát hình 19.4. sau đó trả lời các câu hỏi sau Quan sát hình 19.4. sau đó trả lời các câu hỏi sau

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 84 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 85 SGK Sinh 11 Tiết Tuần hoàn máu (tiếp) Bài 1 trang 85 SGK Sinh 11 Tiết Tuần hoàn máu (tiếp)

Giải bài 1 trang 85 SGK Sinh học 11. Tại sao tim tách rời cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 85 SGK Sinh học 11 Bài 2 trang 85 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 85 SGK Sinh học 11. Vẽ và chú thích hệ dẫn truyền tim

Xem chi tiết
Bài 3 trang 85 SGK Sinh học 11 Bài 3 trang 85 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 85 SGK Sinh học 11. Tại sao huyết áp lại giảm dần trong hệ mạch?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 85 SGK Sinh học 11 Bài 4 trang 85 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 85 SGK Sinh học 11. Giải thích sự biến đổi tốc độ máu trong hệ mạch.

Xem chi tiết
Điền tên các bộ phận dưới đây vào các ô hình chữ nhật thích hợp trên sơ đồ cơ chế điều hòa huyết áp (Hình 20.2) và trình bày cơ chế điều hòa khi huyết áp tăng cao Điền tên các bộ phận dưới đây vào các ô hình chữ nhật thích hợp trên sơ đồ cơ chế điều hòa huyết áp (Hình 20.2) và trình bày cơ chế điều hòa khi huyết áp tăng cao

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 87 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Gan có vai trò như thế nào trong điều hòa nồng độ glucozo máu? Gan có vai trò như thế nào trong điều hòa nồng độ glucozo máu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 88 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 90 SGK Sinh 11 Tiết Cân bằng nội môi Bài 1 trang 90 SGK Sinh 11 Tiết Cân bằng nội môi

Giải bài 1 trang 90 SGK Sinh học 11. Cân bằng nội môi là gì?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay