Bình chọn:
4.1 trên 68 phiếu
Bài 2 trang 90 SGK Sinh học 11 Bài 2 trang 90 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 90 SGK Sinh học 11. Tại sao cân bằng nội môi có vai trò quan trọng đối với cơ thể?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 90 SGK Sinh học 11 Bài 3 trang 90 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 90 SGK Sinh học 11. Tại sao các bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển về bộ phận thực hiện lại đóng vai trò quan trọng trong cơ chế cân bằng nội môi?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 90 SGK Sinh học 11 Bài 4 trang 90 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 90 SGK Sinh học 11. Cho biết chức năng của thận trong cân bằng nội môi.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 90 SGK Sinh học 11 Bài 5 trang 90 SGK Sinh học 11

Giải bài 5 trang 90 SGK Sinh học 11. Trình bày vai trò của gan trong điều hòa nồng độ glucôzơ máu.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 90 SGK Sinh học 11 Bài 6 trang 90 SGK Sinh học 11

Giải bài 6 trang 90 SGK Sinh học 11. Hệ đệm phổi, thận duy trì pH máu bằng cách nào?

Xem chi tiết
Các lưu ý khi tiến hành bài thực hành Các lưu ý khi tiến hành bài thực hành

- Quá trình làm thực nghiệm cần tập trung tối đa...

Xem chi tiết
Hãy điền các chất cần thiết vào vị trí có dấu hỏi (?) trong hình 22.2 Hãy điền các chất cần thiết vào vị trí có dấu hỏi (?) trong hình 22.2

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 95 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Điền dấu × vào các ô □ trong bảng 22 cho ý trả lời đúng về các quá trình tiêu hoá cơ học hoặc hoá học ở động vật đơn bào, động vật có túi tiêu hoá và động vật có ống tiêu hoá. Điền dấu × vào các ô □ trong bảng 22 cho ý trả lời đúng về các quá trình tiêu hoá cơ học hoặc hoá học ở động vật đơn bào, động vật có túi tiêu hoá và động vật có ống tiêu hoá.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 95 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Cho biết cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật. So sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thể động vật. Cho biết cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật. So sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thể động vật.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 95 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Cho biết hệ thống vận chuyển nhựa nguyên, nhựa luyện ở thực vật và hệ thống vận chuyển máu ở động vật. Cho biết hệ thống vận chuyển nhựa nguyên, nhựa luyện ở thực vật và hệ thống vận chuyển máu ở động vật.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 96 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Hoàn thiện sơ đồ cơ chế duy trì cân bằng nội môi dưới đây Hoàn thiện sơ đồ cơ chế duy trì cân bằng nội môi dưới đây

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 96 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay