Bình chọn:
4.5 trên 121 phiếu
Câu 1 trang 50 SGK Sinh học 11 Câu 1 trang 50 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 trang 50 SGK Sinh học 11. Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất thực vật?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 50 SGK Sinh học 11 Bài 2 trang 50 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 50 SGK Sinh học 11. Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 50 SGK Sinh học 11 Bài 3 trang 50 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 50 SGK Sinh học 11. Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển của quang hợp?

Xem chi tiết
Quan sát hình 12.1 và trả lời các câu hỏi sau: Vì sao nước vôi trong ống nghiệm bên phải hình chứa hạt nảy mầm (hình 12.1 A) bị vẩn đục khi bơm hút hoạt động? Quan sát hình 12.1 và trả lời các câu hỏi sau: Vì sao nước vôi trong ống nghiệm bên phải hình chứa hạt nảy mầm (hình 12.1 A) bị vẩn đục khi bơm hút hoạt động?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 51 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Dựa vào hình 12.2, hãy cho biết có bao nhiêu phân tử ATP và phân tử axit piruvic được hình thành từ 1 phân tử glucozơ bị phân giải trong đường phân? Dựa vào hình 12.2, hãy cho biết có bao nhiêu phân tử ATP và phân tử axit piruvic được hình thành từ 1 phân tử glucozơ bị phân giải trong đường phân?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 52 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Dựa vào sơ đồ trên hình 12.2, hãy so sánh hiệu quả năng lượng của quá trình hô hấp hiếu khí và lên men. Dựa vào sơ đồ trên hình 12.2, hãy so sánh hiệu quả năng lượng của quá trình hô hấp hiếu khí và lên men.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 52 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Dựa vào kiến thức về quang hợp và hô hấp, hãy chứng minh quang hợp là tiền đề cho hô hấp và ngược lại? Dựa vào kiến thức về quang hợp và hô hấp, hãy chứng minh quang hợp là tiền đề cho hô hấp và ngược lại?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 53 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Dựa vào kiến thức về hô hấp đã học ở phần trên hãy nêu vai trò của ôxi đối với hô hấp của cây. Dựa vào kiến thức về hô hấp đã học ở phần trên hãy nêu vai trò của ôxi đối với hô hấp của cây.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 54 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Dựa vào kiến thức về hô hấp, mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường, hãy nêu một số hiện pháp bảo quản nông phẩm. Dựa vào kiến thức về hô hấp, mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường, hãy nêu một số hiện pháp bảo quản nông phẩm.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 54 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 55 SGK Sinh học 11 Câu 1 trang 55 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 trang 55 SGK Sinh học 11. Hô hấp ở cây xanh là gì?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 55 SGK Sinh học 11 Câu 2 trang 55 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 55 SGK Sinh học 11. Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 55 SGK Sinh học 11 Câu 3 trang 55 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 55 SGK Sinh học 11. Trong những trường hợp nào thì diễn ra hô hấp kị khí ở cơ thể thực vật? Cho ví dụ?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 55 SGK Sinh học 11 Câu 4 trang 55 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 55 SGK Sinh học 11. Hãy khái quát những ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp của cây xanh?

Xem chi tiết
Thu hoạch thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit Thu hoạch thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit

Thu hoạch...

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật Báo cáo thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật

Báo cáo thực hành...

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay