Bình chọn:
4.5 trên 121 phiếu
Bài 2 trang 24 SGK Sinh học 11 Bài 2 trang 24 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 24 SGK Sinh học 11. Hãy liên hệ với thực tế, nêu một số biện pháp giúp cho quá trình chuyển hóa các chất khoáng ở trong đất...

Xem chi tiết
Xem hình 5.1 và rút ra nhận xét về vai trò của nitơ đổi với sự phát triển của cây. Xem hình 5.1 và rút ra nhận xét về vai trò của nitơ đổi với sự phát triển của cây.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 25 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Rễ cây hấp thụ nitơ ở dụng NH4 + (dạng khử) và NO3- (dạng ôxi hóa) từ đất, nhưng nitơ trong các hợp chất hữu cơ cấu thành cơ thể thực vật chỉ tồn tại ở dạng khử. Từ đó, hãy giả thiết phải có quá trình gì xảy ra trong cây. Rễ cây hấp thụ nitơ ở dụng NH4 + (dạng khử) và NO3- (dạng ôxi hóa) từ đất, nhưng nitơ trong các hợp chất hữu cơ cấu thành cơ thể thực vật chỉ tồn tại ở dạng khử. Từ đó, hãy giả thiết phải có quá trình gì xảy ra trong cây.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 26 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
NH4+ tích lũy lại nhiều trong mô sẽ gây độc cho tế bào, nhưng khi cây sinh trưởng mạnh thì lại thiếu hụt NH4 +. Vậy cơ thể thực vật giải quyết mâu thuẫn đó như thế nào ? NH4+ tích lũy lại nhiều trong mô sẽ gây độc cho tế bào, nhưng khi cây sinh trưởng mạnh thì lại thiếu hụt NH4 +. Vậy cơ thể thực vật giải quyết mâu thuẫn đó như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 26 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 27 Sinh 11 Tiết: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật Bài 1 trang 27 Sinh 11 Tiết: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Giải bài 1 trang 27 SGK Sinh học 11. Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 27 SGK Sinh học 11 Bài 2 trang 27 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 27 SGK Sinh học 11 . Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 27 SGK Sinh học 11 Bài 3 trang 27 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 27 SGK Sinh học 11. Thực vật đã có đặc điểm thích nghi như thế nào trong việc bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH4+ đầu độc?

Xem chi tiết
Hãy chỉ ra trên sơ đồ (hình 6.1) con đường chuyển hóa nitơ hữu cơ (trong xác sinh vật) trong đất thành dạng nitơ khoáng  (NH4+ và NO3-) Hãy chỉ ra trên sơ đồ (hình 6.1) con đường chuyển hóa nitơ hữu cơ (trong xác sinh vật) trong đất thành dạng nitơ khoáng (NH4+ và NO3-)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 28 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Hãy chỉ ra trên hình 6.1 con đường cố định nitơ phân tử xảy ra ở trong đất và sản phẩm của quá trình đó. Hãy chỉ ra trên hình 6.1 con đường cố định nitơ phân tử xảy ra ở trong đất và sản phẩm của quá trình đó.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 29 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 31 Sinh 11 Tiết Dinh dưỡng nitơ ở thực vật( tiếp theo) Bài 1 trang 31 Sinh 11 Tiết Dinh dưỡng nitơ ở thực vật( tiếp theo)

Giải bài 1 trang 31 SGK Sinh học 11. Nêu các dạng ni tơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 31 SGK Sinh học 11 Bài 2 trang 31 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 31 SGK Sinh học 11. Trình bày vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học đối với sự dinh dưỡng nitơ của thực vật.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 31 SGK Sinh học 11 Bài 3 trang 31 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 31 SGK Sinh học 11. Thế nào là bón phân hợp lí và biện pháp đó có tác dụng gì đối với năng suất cây trồng và bảo vệ môi trường?

Xem chi tiết
Quan sát hình 8.1 và cho biết quang hợp là gì. Quan sát hình 8.1 và cho biết quang hợp là gì.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 36 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Quang hợp diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào của cây, tại sao? Quang hợp diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào của cây, tại sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 36 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Quan sát hình 8.2, nêu đặc điểm phân bố và sắp xếp của các tế bào chứa diệp lục trong lá và cho biết điều đó có tác dụng gì đối với quang hợp? Quan sát hình 8.2, nêu đặc điểm phân bố và sắp xếp của các tế bào chứa diệp lục trong lá và cho biết điều đó có tác dụng gì đối với quang hợp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 37 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Quan sát hình 8.3 và dựa vào kiến thức về lục lạp trong Sinh học 10. Hãy nêu những đặc điểm cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp. Quan sát hình 8.3 và dựa vào kiến thức về lục lạp trong Sinh học 10. Hãy nêu những đặc điểm cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 37 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 39 Sinh 11 Tiết: Quang hợp ở thực vật Bài 1 trang 39 Sinh 11 Tiết: Quang hợp ở thực vật

Giải bài 1 trang 39 SGK Sinh học 11. Quang hợp ở thực vật là gì? Viết phương trình quang hợp tổng quát?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 39 SGK Sinh học 11 Bài 2 trang 39 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 39 SGK Sinh học 11. Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 39 SGK Sinh học 11 Bài 3 trang 39 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 39 SGK Sinh học 11. Nêu đặc điểm của lá cây xanh thích nghi với chức năng quang hợp.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 39 SGK Sinh học 11 Bài 4 trang 39 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 trang 39 SGK Sinh học 11. Nêu thành phần của hệ sắc tố quang hợp trong lá xanh và chức năng của chúng.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay