Bài 8 trang 78 SGK Vật lí 11


Giải bài 8 trang 78 SGK Vật lí 11. Khối lượng mol nguyên tử của đồng

Đề bài

Khối lượng mol nguyên tử của đồng là 64.10-3 kg/mol . Khối lượng riêng của đồng là 8,9.103 kg/m3. Biết rằng mỗi nguyên tử đồng đóng góp 1 êlectron dẫn.  

a) Tính mật độ êlectron tự do trong đồng.

b) Một dây tải điện bằng đồng, tiết diện 10 mm2, mang dòng điện 10 A. Tính tốc độ trôi của electron dẫn trong dây dẫn đó.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a. 

Ta xét 1mol đồng:

→ Vì mỗi nguyên tử đồng đóng góp một êlectron dẫn nên số electron tự do trong 1 mol đồng là:

\({N_e} = {N_A} = 6,{02.10^{23}}\)

Khối lượng mol nguyên tử của đồng là m = 64.10-3 kg/mol

Thể tích của 1 mol đồng:

\(V = \displaystyle{{{{64.10}^{ - 3}}} \over {{{8,9.10}^3}}} = {7,19.10^{ - 6}}\left( {{m^3}/mol} \right)\)

Mật độ electron tự do trong đồng: \({n_0} = \displaystyle{{{N_A}} \over V} = {{{{6,023.10}^{23}}} \over {{{7,19.10}^{ - 6}}}} = {8,38.10^{28}}\left( {{m^{ - 3}}} \right)\)

b. Gọi \(v\) là tốc độ trôi của electron dẫn trong dây dẫn.

Số electron tự do đi qua tiết diện S của dây dẫn trong 1 giây: \(N = v.S.n_0\).

Cường độ dòng điện qua dây dẫn: \(I=eN=evSn_0\)

\( \Rightarrow v = \displaystyle{I \over {{\rm{e.S}}.{n_0}}} = {{10} \over {{{1,6.10}^{ - 19}}{{.10.10}^{ - 6}}{{.8,38.10}^{28}}}}\)

\(= {7,46.10^{ - 5}}\left( {m/s} \right)\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.5 trên 32 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 13. Dòng điện trong kim loại

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 - Xem ngay

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài