Bài 6 trang 58 SGK Vật lí 11

Bình chọn:
4.9 trên 50 phiếu

Giải bài 6 trang 58 SGK Vật lí 11. Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau. hai pin có cùng suất điện động và điện trở trong là...

Đề bài

Trong mạch điện có sơ đồ như Hình 10.7, hai pin có cùng suất điện động ξ = 1,5 V và điện trở trong r = 1 Ω

Hai bóng đèn giống nhau cùng số ghi trên đèn là 3V – 0,75 W. Cho rằng điện trở của các đèn không thay đổi theo nhiệt độ.

a) Các đèn có sáng bình thường không ? Vì sao ?

b) Tính hiệu suất của bộ nguồn.

c) Tính hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi pin.

d) Nếu tháo bớt một bóng đèn thì đèn còn lại có công suất tiêu thụ điện năng là bao nhiêu ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sử dụng lí thuyết về của mạch điện mắc song song.

- Sử dụng công thức tính suất điện động và điện trở của bộ nguồn mắc nối tiếp.

- Sử dụng hệ thức của định luật Ôm đối với toàn mạch.

Lời giải chi tiết

a) Điện trở của mỗi bóng đền là:

\({R_d} = {{U_d^2} \over P} = {{{3^2}} \over {0,75}} = 12\Omega \)

Điện trở tương đương của mạch ngoài là:

\({R_N} = {{{R_d}{R_d}} \over {{R_d} + {R_d}}} = {{12.12} \over {12 + 12}} = 6\Omega \)

Cường độ dòng điện trong mạch chính là:

\(I = {{{\xi _b}} \over {{R_N} + {r_b}}} = {{2\xi } \over {{R_N} + 2r}} = {{2.1,5} \over {6 + 2.1}} = 0,375A\)

Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn là:

\({U_d} = {U_N} = I.{R_N} = 0,375.6 = 2,25V\)

Hiệu điện thế định mức của đèn là  Udm = 3V

Do Ud < Udm => các đèn sáng dưới mức bình thường.

b) Hiệu suất của bộ nguồn:

\(H = {{{U_N}} \over {{\xi _b}}}.100\%  = {{{U_N}} \over {2\xi }}.100\%  = {{2,25} \over {2.1,5}}.100\%  = 75\% \)

c) Hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi pin là:

U1 = U2 = ξ – Ir  = 1,5 - 0,375.1 = 1,125V.

d) Nếu tháo bớt một bóng đền thì điện trở mạch ngoài là  RN = 12 Ω.

Dòng điện chạy qua mạch khi đó là:

\(I' = {{{\xi _b}} \over {{R_N}' + {r_b}}} = {{2\xi } \over {{R_N}' + 2r}} = {{2.1,5} \over {12 + 2.1}} = 0,214A\)

=> Công suất tiêu thụ của đèn: \({P_d} = I{'^2}{R_d} = {0,214^2}.12 = 0,55W\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu