Bài 6 trang 133 SGK Vật lí 11

Bình chọn:
3.4 trên 15 phiếu

Giải bài 6 trang 133 SGK Vật lí 11. Hai dòng điện đồng phẳng: dòng thứ nhất thẳng dài...

Đề bài

Hai dòng điện đồng phẳng: dòng thứ nhất thẳng dài, I1 = 2A; dòng thứ hai hình tròn, tâm O2 cách dòng thứ nhất 40 cm, bán kính R2 = 20 cm, I2 = 2A. Xác định cảm ứng từ tại O2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Cảm ứng từ của dòng điện thẳng dài: \(B = {2.10^{ - 7}}{I \over r}\)

(r là khoảng cách từ điểm khảo sát đến dây dẫn)

+ Cảm ứng từ tại tâm của khung dây điện tròn: \(B = 2\pi {.10^{ - 7}}{I \over R}\)

(R là bán kính của khung dây tròn)

Lời giải chi tiết

+ Cảm ứng từ tại O2 do dòng điện Igây ra:

\({B_1} = {2.10^{ - 7}}{{{I_1}} \over r} = {2.10^{ - 7}}{2 \over {{{40.10}^{ - 2}}}} = {10^{ - 6}}\left( T \right)\)

+ Cảm ứng từ tại O2 do dòng điện Igây ra:

\({B_2} = 2\pi {.10^{ - 7}}{{{I_2}} \over {{R_2}}} = 2\pi {.10^{ - 7}}{2 \over {{{20.10}^{ - 2}}}} = {6,28.10^{ - 6}}\left( T \right)\)

+ Vecto cảm ứng từ tổng hợp tại O2 là: \(\overrightarrow B  = \overrightarrow {{B_1}}  + \overrightarrow {{B_2}} \)

Tùy theo chiều của hai dòng điện ta có: B = B2 ± B1.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu