Bài 4 trang 25 SGK Vật lí 11


Hỏi kết quả nào sau đây là đúng, khi so sánh các công AMN và ANP của lực điện ?

Đề bài

Cho điện tích thử q di chuyển trong một điện trường đều dọc theo hai đoạn thẳng MN và NP. Biết rằng lực điện sinh công dương và MN dài hơn NP. Hỏi kết quả nào sau đây là đúng, khi so sánh các công AMN và ANP của lực điện?

A. AMN > ANP.

B. AMN < ANP.

C. AMN = ANP.

D. Cả ba trường hợp A, B, C đều có thể xảy ra.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công của lực điện A = Fscosα = qEd 

Lời giải chi tiết

Ta có: Công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích không phụ thuộc hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường.

\(A=Fscos \alpha = qEd\)

Tuy MN dài hơn NP nghĩa là \(s_1 > s_2\), nhưng nếu với góc \(\alpha\) khác nhau thì có thể xảy ra \(A_{MN} > A_{NP}\), \(A_{MN} < A_{NP}\), \(A_{MN} = A_{NP}\).

=> Đáp án D

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 60 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí