Bài 2: Các quy tắc tính đạo hàm

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 5.8 trang 180 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 5.8 trang 180 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính đạo hàm của các hàm số sau

Xem chi tiết
Câu 5.9 trang 180 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 5.9 trang 180 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính

Xem chi tiết
Câu 5.10 trang 180 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 5.10 trang 180 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính đạo hàm của các hàm số

Xem chi tiết
Câu 5.11 trang 180 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 5.11 trang 180 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính đạo hàm của các hàm số sau:

Xem chi tiết
Câu 5.12 trang 180 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 5.12 trang 180 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng đạo hàm của hàm số chẵn là hàm số lẻ và đạo hàm của hàm số lẻ là hàm số chẵn, biết rằng các hàm số đó có đạo hàm trên R.

Xem chi tiết
Câu 5.13 trang 180 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 5.13 trang 180 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hàm số. Tìm m để

Xem chi tiết
Câu 5.14 trang 181 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 5.14 trang 181 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hàm số. Tìm m để

Xem chi tiết
Câu 5.15 trang 181 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 5.15 trang 181 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình

Xem chi tiết
Câu 5.16 trang 181 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 5.16 trang 181 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hàm số. Giải bất phương trình

Xem chi tiết
Câu 5.17 trang 181 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 5.17 trang 181 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Gọi (C) là đồ thị của hàm số. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) sao cho...

Xem chi tiết
Câu 5.18 trang 181 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 5.18 trang 181 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Gọi (C) là đồ thị của hàm số. Chứng minh rằng, tiếp tuyến của (C) tại điểm A(-1;0) cũng là tiếp tuyến của (C) tại một điểm khác. Tìm các tọa độ của tiếp tuyến đó.

Xem chi tiết


Gửi bài