Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Nguyễn.


Giải bài tập 2 trang 136 SGK Lịch sử 10. Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Nguyễn.

Đề bài

Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Nguyễn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 125, 126 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Sơ đồ bộ máy nhà nước sau cải cách Minh Mạng

* Nhận xét:

- Trung ương: Tổ chức theo mô hình thời Lê với hành chuyên chế tuyệt đối của vua.

- Địa phương: Chia cả nước thành ba vùng: Bắc Thành, Gia Định Thành và các Trực Doanh. Các Trực Doanh do triều đình cai quản. Đứng đầu thành là Tổng Trấn. Các trấn, dinh như cũ.

+ Năm 1831 đến năm 1832 (cuộc cải cách của Minh Mạng): Chia cả nước thành 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên. Đứng đầu là Tổng đốc, Tuần phủ. Dưới là phủ, huyện, tổng và xã.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí