Quan sát các H26.1, H26.2, H26.3, H26.4 trao đổi trong nhóm về các câu hỏi và tìm những thông tin để điền vào bảng trang sau.


Quan sát các H26.1, H26.2, H26.3, H26.4 trao đổi trong nhóm về các câu hỏi và tìm những thông tin để điền vào bảng trang sau.

Đề bài

Quan sát các H26.1, H26.2, H26.3, H26.4 trao đổi trong nhóm về các câu hỏi và tìm những thông tin để điền vào bảng trang sau.

- Cây rau má khi bò trên đất ẩm, ở mỗi mấu thân có hiện tượng gì? Mỗi mấu thân như vậy khi tách ra có thể thành những cây mới không? Vì sao?

- Củ gừng để ở nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới không? Vì sao?

- Củ khoai lang để ở nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới không? Vì sao?

- Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới không? Vì sao?

STT

Tên cây

Sự tạo thành cây mới

Mọc từ phần nào của cây

Phần đó thuộc loại cơ quan loại nào

Trong điều kiện nào?

1

Rau má

 

 

 

2

Gừng

 

 

 

3

Khoai lang

 

 

 

4

Lá thuốc bỏng

 

 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Lời giải chi tiết

- Cây rau má khi bò trên đất ẩm mỗi mấu thân mọc ra rễ. Mỗi mấu thân tách ra có thể thành 1 cây hoàn chỉnh vì đủ rễ thân lá

- Củ gừng để nơi ẩm, các chồi mọc lên, gốc chồi sẽ mọc rễ nên có thể tạo ra cây mới.

- Củ khoai lang để ở nơi ẩm có thể tạo thành cây mới được, vì từ rễ củ gặp nơi ẩm ướt sẽ mọc ra chồi mầm, bén rễ tạo ra cây mới.

- Trên lá cây bỏng sau 1 thời gian đủ lớn mọc ra nhiều chồi có rễ ở mép lá, mỗi chồi đó khi tách ra cắm nơi đất ẩm sẽ thành cây mới.

STT

Tên cây

Sự tạo thành cây mới

Mọc từ phần nào của cây

Phần đó thuộc loại cơ quan loại nào

Trong điều kiện nào?

1

Rau má

Mấu thân

Sinh dưỡng

Ẩm

2

Gừng

Thân củ

Sinh dưỡng

Ẩm

3

Khoai lang

Rễ củ

Sinh dưỡng

Ẩm

4

Lá thuốc bỏng

Sinh dưỡng

Ẩm

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 110 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí