Trả lời Hoạt động 1 trang 111 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Quan sát đường kính AB của đường tròn tâm O (Hình 61).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ.

Lời giải chi tiết

Vì điểm O là trung điểm đoạn thẳng AB nên ta nói hai điểm A và B đối xứng với nhau qua tâm O.

Đường tròn tâm O là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng chính là tâm O của đường tròn.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6. Hình có tâm đối xứng


Hỏi bài