Giải bài 1 trang 112 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Trong các hình từ Hình 66 đến Hình 69, hình nào có tâm đối xứng? Nếu là hình có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình đó.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát tìm tâm đối xứng.

Lời giải chi tiết

 

Hình 66 có tâm đối xứng là điểm có màu xanh trong hình trên.

 

Hình 67 là hình có tâm đối xứng là điểm màu đỏ.

Hình 68 không có tâm đối xứng vì số cánh hoa ở lớp thứ 2 (Loại cánh bị khoanh viền đỏ) là số lẻ. Nếu hình có tâm đối xứng thì đối diện của cánh hoa đó phải có 1 cánh hoa nữa nhưng điều này không xảy ra với hình trên.

Hình 69 có tâm đối xứng là điểm màu đỏ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6. Hình có tâm đối xứng