Trả lời câu hỏi mục 3 trang 121 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào hình 3.4, em hãy:
1. Xác định hướng đi từ Hội trường Thống Nhất đến Nhà hát Thành phố. Sau đó từ Nhà hát Thành phố đến chợ Bến Thành.
2. Xác định tuyến đường ngắn nhất để đi từ Hội trường Thống Nhất đến chợ Bến Thành.

Hình 3.4. Bản đồ khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 3.4. 

Lời giải chi tiết

1. Xác định hướng đi

- Hướng đi từ Hội trường Thống Nhất đến Nhà hát Thành phố: đi về hướng đông.

- Hướng đi từ Nhà hát Thành phố đến chợ Bến Thành: đi về hướng tây nam.

2. Tuyến đường ngắn nhất để đi từ Hội trường Thống Nhất đến chợ Bến Thành: đi đường Nguyễn Trung Trực, sau đó rx phải vào Lê Thánh Tôn.


Bình chọn:
4.6 trên 23 phiếu