Trả lời câu hỏi mục 1 trang 120 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào thông tin trong bài và quan sát hình 3.4, em hãy:

- Xác định vị trí của Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập), chợ Bến Thành, Nhà hát Thành phố và Nhà thờ Đức Bà.

- Cho biết Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh ở phía nào của Hội trường Thống Nhất? Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh ở phía nào của chợ Bến Thành?

Hình 3.4. Bản đồ khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 3.4.

Lời giải chi tiết

- Vị trí của Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập), chợ Bến Thành, Nhà hát Thành phố và Nhà thờ Đứa Bà trên bản đồ:

- Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh nằm phía đông nam so với Hội trường Thống Nhất.

- Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh nằm phía tây bắc so với chợ Bến thành.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 40 phiếu