Trả lời câu hỏi mục 2 trang 133 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

1. Quan sát hình 7.1 và đọc thông tin trong bài, em hãy cho biết:

- Vào ngày 22 - 6, bán cầu Bắc hay bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn?

- Vào ngày 22 - 12, bán cầu Bắc hay bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn?

- Từ ngày 21 - 3 đến 23 - 9 ở bán cầu Bắc là mùa nóng hay mùa lạnh? Vì sao?

- Từ ngày 23 - 9 đến 21 - 3 ở bán cầu Nam là mùa nóng hay mùa lạnh? Vì sao?

Hình 7.1 Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các mùa ở bán cầu Bắc

2. Dựa vào hình 7.2 và thông tin trong bài, em hãy:

- Xác định trục Trái Đất (Bắc - Nam) và đường phân chia sáng tối (ST).

- Cho biết:

+ Ngày 22 - 6, Mặt Trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến nào? Thời điểm đó, ngày dài hơn đêm ở bán cầu Bắc hay bán cầu Nam?

+ Ngày 22 - 12, Mặt Trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến nào? Thời điểm đó, ngày dài hơn đêm ở bán cầu bắc hay bán cầu Nam?

Hình 7.2. Ngày và đêm trên Trái Đất vào các ngày 22-6 và 22-12

3. Quan sát hình 7.3 và thông tin trong bài, em hãy:

- Xác định các điểm A, B, C.

- So sánh độ dài giữa ngày và đêm ở các điểm A, B, C vào ngày 22 - 6 và 22 - 12.

- Rút ra kết luận về sự chênh lệch ngày đêm theo mùa từ kết quả so sánh trên

Hình 7.3. Hiện tượng ngày và đêm dài ngắn theo mùa

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 7.1, hình 7.2, hình 7.3 và đọc thông tin trong bài để trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết

1. Hiện tượng mùa

- Vào ngày 22 - 6, bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn.

- Trong ngày 22-12 (đông chí), nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời. 

- Từ ngày 21 - 3 đến ngày 23 - 9 ở bán cầu Bắc là mùa nóng do Bán cầu Bắc ngả nhiều về phía Mặt Trời nên nhận được nhiều nhiệt.

- Từ 23 - 9 đến ngày 21 - 3 ở bán cầu Nam là mùa nóng do Bán cầu Nam ngả nhiều về phía Mặt Trời nên nhận được nhiều nhiệt.

2. Hiện tượng ngày, đem dài ngắn theo mùa

 - Xác định trục Trái Đất và đường phân chia sáng tối trên hình 7.2.

- Vào ngày 22 - 6, Mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến 23o27′B, ngày dài hơn đêm ở bán cầu Bắc.

- Vào ngày 22 - 12, Mặt trời chiếu thẳng vào mặt đất ở vĩ tuyến 23o27′N, ngày dài hơn đêm ở bán cầu Nam.

3. Kết luận về sự chênh lệch ngày đêm theo mùa

- Xác định các điểm: Điểm A nằm trên xích đạo, điểm B nằm ở chí tuyến Bắc, điểm C nằm ở vòng cực Bắc.

- Ngày 22 - 6: Điểm B, C có ngày dài hơn đêm do bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn.

- Ngày 22 - 12: Điển B, C có đêm dài hơn ngày do bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn.

- Điểm A thuộc đường xích đạo, tại đường xích đạo quanh năm ngày, đêm dài bằng nhau.

=> Kết luận: Do đường phân chia sáng tối không trùng với trục Trái Đất nên các địa điểm ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam có hiện tượng ngày, đêm dài khác nhau. Càng xa xích đạo về phía hai cực sự chênh lệch độ dài ngày đêm càng rõ rệt. Các địa điểm nằm trên đường xích đạo quanh năm có ngày, đêm dài ngắn như nhau.


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu