Lý thuyết chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

I. Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất

- Trục Trái Đất nghiêng và không đổi hướng khi chuyển động => sinh ra hiện tượng mùa trên Trái Đất.

- Bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn, nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng => mùa nóng; ngược lại, bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời ít hơn, nhận được ít nhiệt và ánh sáng => mùa lạnh.

=> Trong cùng một thời điểm, mùa ở 2 bán cầu ngược nhau.

II. Hệ quả chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất

1. Hiện tượng mùa

- Trục Trái Đất nghiêng và không đổi hướng khi chuyển động => sinh ra hiện tượng mùa trên Trái Đất.

- Bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn, nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng => mùa nóng; ngược lại, bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời ít hơn, nhận được ít nhiệt và ánh sáng => mùa lạnh.

=> Trong cùng một thời điểm, mùa ở 2 bán cầu ngược nhau.

2. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

- 21 – 3 (Xuân phân) và 23 - 9 (Thu phân), khắp mọi nơi trên trái Đất đều có ngày và đêm dài bằng nhau.

- Sau 21 – 3 đến trước 23 – 9, bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn. Ngược lại, sau 23 – 9 đến trước 21 – 3, bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn.

=> Bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn sẽ có ngày dài, đêm ngắn. Bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời ít hơn sẽ có ngày ngắn, đêm dài.

- Đường phân chia sáng – tối không trùng trục Trái Đất => Các địa điểm ở hai bán cầu có hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau.

- Độ dài ngày, đêm ở hai bán cầu ngược nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu