Trả lời câu hỏi mục 2 trang 127 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Dựa vào hình 5.2, 5.3 và thông tin trong bài, em hãy: - Cho biết: + Hình dạng của Trái Đất. + Độ dài của bán kính Trái Đất tại Xích đạo. + Độ dài đường Xích đạo. - Nhận xét về kích thước của Trái Đất so với hành tinh khác trong hệ Mặt Trời.

Đề bài

Dựa vào hình 5.2, 5.3 và thông tin trong bài, em hãy:

- Cho biết:

+ Hình dạng của Trái Đất.

+ Độ dài của bán kính Trái Đất tại Xích đạo.

+ Độ dài đường Xích đạo.

- Nhận xét về kích thước của Trái Đất so với hành tinh khác trong hệ Mặt Trời.

Hình 5.2 Mô phỏng kích thước các hành tinh trong hệ Mặt Trời

Hình 5.3. Hình dạng và kích thước của Trái Đất

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 5.2 và hình 5.3 và đọc thông tin trong SGK để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

- Trái Đất có dạng hình cầu.

- Độ dài bán kính Trái Đất tại Xích đạo là 6 378 km.

- Độ dài đường Xích đạo là 40 076 km.

- Nhận xét: Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất có kích thước đứng thứ tư theo thứ tự từ nhỏ đến lớn so với các hành tinh khác.


Bình chọn:
4.6 trên 36 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí