Trả lời câu hỏi mục 1 trang 126 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 5.1, em hãy:

- Kể tên các hành tinh quay quanh Mặt Trời.

- Sắp xếp các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời. Theo thứ tự này, Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy?

Hình 5.1. Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 5.1.

Lời giải chi tiết

- Các hành tinh quay quanh Mặt Trời: thiên vương tinh, mộc tinh, hải vương tinh, thổ tinh, hỏa tinh, thủy tinh, kim tinh, Trái Đất.

- Các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời: Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hỏa Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh. Theo thứ tự này, Trái Đất nằm ở vị trí thứ 3.


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu