Trả lời câu hỏi mục 2 trang 149 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào hình 11.3, em hãy:

- Cho biết lát cắt lần lượt đi qua những địa hình nào?

- Trong các điểm A, B, C, điểm nào có độ cao thấp nhất và độ cao cao nhất.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 11.3 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

- Lát cắt đi qua những địa hình đồng bằng, đồi núi thấp và đồi núi cao.

- Trong các điểm A, B, C, điểm C là điểm có độ cao cao nhất. Điểm A là điểm có độ cao thấp nhất.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu