Trả lời câu hỏi mục 1 trang 148 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào hình 11.2, em hãy:

- Xác định độ cao chênh lệch giữa hai đường đồng mức.

- Xác định độ cao của các điểm B, C, D, E trên lược đồ.

- So sánh độ cao đỉnh núi A1 và A2.

- Cho biết sườn núi từ A1 đến B hay từ A1 đến C dốc hơn?

Hình 11.2. Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 11.2 để trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết

- Độ cao chêch lệch giữa hai đường đồng mức: 600 m.

- Xác định độ cao của các điểm B, C, D, E trên lược đồ:

+ Điểm B: 0 m.

+ Điểm C: 0 m.

+ Điểm D: 600 m.

+ Điểm E: 100 m.

- So sánh độ cao đỉnh núi A1 và A2: A1 cao hơn A2 và cao hơn 50 m.

- Sườn núi từ A1 đến B dốc hơn từ A1 đến C do có khoảng cách các đường đồng mức càng ngắn thì độc dốc càng lớn.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu