Giải bài tập 1 trang 163 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Va-len-xi-a, hãy:

- Cho biết nhiệt độ trung bình tháng cao nhất và tháng thấp nhất.

- Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là bao nhiêu?

- Những tháng nào trong năm có nhiệt độ trên 100 mm?

Từ những nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của Va-len-xi-a, em hãy cho biết địa điểm này có thuộc đới khí hậu em tìm hiểu (trong bài 13) không? Vì sao?

Hình 15.1. Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Va-len-xi-a

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Va-len-xi-a.

Lời giải chi tiết

- Nhiệt độ trung bình của tháng cao nhất khoảng 15oC (tháng 7) và tháng thấp nhất khoảng 7oC (tháng 1).

- Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất khoảng 8oC.

- Những tháng trong năm có lượng mưa trên 100 mm: tháng 8 - tháng 3 năm sau.

- Địa điểm này thuộc đới khí hậu khí hậu ôn đới (em đã tìm hiểu trong bài 13).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu