Giải bài tập 2 trang 164 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 15.2, em hãy so sánh đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa của Môn-trê-an (Montreal), Ca-na-đa và Hà Nội, Việt Nam.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 15.2 SGK.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Giải bài tập 1 trang 163 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

    Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Va-len-xi-a, hãy: - Cho biết nhiệt độ trung bình tháng cao nhất và tháng thấp nhất. - Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là bao nhiêu? - Những tháng nào trong năm có nhiệt độ trên 100mm? Từ những nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của Va-len-xi-a, em hãy cho biết địa điểm này có thuộc đới khí hậu em tìm hiểu (trong bài 13) không? Vì sao?