Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 2B Unit 8 trang 135 Explore Our World


1. Look and listen. Repeat. TR: B99.2. Point and say.3. Ask and answer.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat. TR: B99

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Bài nghe:

milk: sữa

milkshake: sữa lắc

soda: nước có ga

tea: trà

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)


Bài 3

3. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết: 

Do you like milk?

Yes, I do.

Do you like milkshake?

Yes, I do.

Do you like soda?

No, I don’t. 

Do you like tea?

Yes, I do. 

Dịch:

Bạn có thích sữa không?

Vâng, tôi thích.

Bạn có thích sữa lắc không?

Vâng, tôi thích.

Bạn có thích nước có ga không?

Không, tôi không thích.

Bạn có thích trà không?

Vâng, tôi thích.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm