Tiếng Anh lớp 3 Unit Opener Unit 1 trang 17 Explore Our World


Đề bài

Look and check. 

(Nhìn và kiểm tra.)

I see _______. 

a house

a school

Lời giải chi tiết

I see a school

(Tôi nhìn thấy một trường học.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm