Tiếng Anh lớp 3 Numbers (B) trang 15 Explore Our World


1. Look and listen. Repeat. 2. Read. Listen and circle. 3. Count. Write and say. 4. Play a game.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Phương pháp giải:

eleven: số 11

twelve: số 12

thirteen: số 13

fourteen: số 14

fifteen: số 15

sixteen: số 16

seventeen: số 17

eighteen: số 18

nineteen: số 19

twenty: số 20

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 2

2. Read. Listen and circle.

(Đọc. Nghe và khoanh tròn.)

Bài 3

3. Count. Write and say.

(Đếm. Viết và nói.)

Lời giải chi tiết:

Bài 4

4. Play a game.

(Chơi trò chơi.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Một bạn điều khiển trò chơi sẽ đưa ra thẻ hình bất kì và các bạn tham gia chơi xếp thành một hàng dài, đứng quay lưng lại phía người điều khiển. Bắt đầu trò chơi, người điều khiển cho một bạn đứng kế bên quay lại để xem hình, bạn đó phải đếm thật nhanh xem đó là số mấy rồi nói thầm cho người kế mình nghe, các bạn lần lượt nói truyền tai nhau cho đến khi tới bạn cuối cùng. Và bạn cuối có nhiệm vụ đọc to đáp án cho mọi người cùng nghe.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm