Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 1A Unit 1 trang 18 Explore Our World


1. Look and listen. Repeat. 2. Listen, point and say. 3. Guess and say.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Bài 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)

a computer: máy vi tính

a map: bản đồ

paper: giấy

a pen: bút mực

Bài 3

3. Guess and say.

(Đoán và nói.)

A pen? (Một cây bút mực à?)

No. It's white. (Không. Nó màu trắng mà.)

Paper? (Giấy hả?)

Yes! (Đúng rồi!)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Một bạn sẽ cầm một vật và đưa ra gợi ý. Bạn còn lại không được nhìn và đoán đó là vật gì, ví dụ “A pen?”, “Paper?”. Nếu đúng thì bạn kia sẽ nói Yes!, sai thì có thể đưa thêm bất kì gợi ý nào liên quan đến vật cần đoán “ No. It’s white.”…


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm