Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 2A Unit 6 trang 102 Explore Our World


1. Look and listen. Repeat. TR: B55.2. Point and say.3. Draw and play.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat. TR: B55

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Bài nghe:

a robot: người máy

a teddy bear: gấu bông

a doll: búp bê

a puppet: con rối


Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)


Bài 3

3. Draw and play.

(Vẽ và chơi.)


Phương pháp giải:

Phương pháp:

*Vẽ hình về những món đồ chơi (robot, teddy bear, doll, puppet…)

*Một bạn sẽ cầm một hình bất kì và không cho bạn còn lại thấy. Bạn còn lại sẽ đặt câu hỏi để biết đó là

vật gì. Nếu đúng thì nói “Yes!”, sai thì nói “No!”

Ví dụ, một bạn sẽ đặt câu hỏi xem nó là búp bê phải không “Is it a doll?. Vì đó là hình có gấu bông, bạn

cầm hình nói “No!”Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm